มองหางาน ต้องการคน ตลาดงานกรมจัด หางาน สมัครงาน แรงงาน ตลาดงาน job
ค้นหางาน

เงื่อนไขในการค้นหางาน

 
 ถึง  

ผลการค้นหา

ลำดับ บริษัท ลักษณะสถานประกอบการ ตำแหน่ง วันที่ปรับปรุง อัตรา การจัดการ
1 บ.โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 22 ก.พ. 2561 09:52:27 1 ดูรายละเอียด
2 บ.โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชน ซุปเปอร์ไวท์เซอร์ไลน์ผลิต 22 ก.พ. 2561 09:52:27 2 ดูรายละเอียด
3 บ.โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชน LAB /QC ไลน์ผลิต 22 ก.พ. 2561 09:52:27 5 ดูรายละเอียด
4 บ.โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชน ช่างประจำไลน์ผลิต 22 ก.พ. 2561 09:52:27 2 ดูรายละเอียด
5 บ.โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชน หัวหน้าคลังสินค้า 22 ก.พ. 2561 09:52:27 1 ดูรายละเอียด
6 บ.โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชน ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) 22 ก.พ. 2561 09:52:27 1 ดูรายละเอียด
7 บ.โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 22 ก.พ. 2561 09:52:27 1 ดูรายละเอียด
8 บ.โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชน คนพิการ 22 ก.พ. 2561 09:52:27 2 ดูรายละเอียด