มองหางาน ต้องการคน ตลาดงานกรมจัด หางาน สมัครงาน แรงงาน ตลาดงาน job
ค้นหางาน

เงื่อนไขในการค้นหางาน

 
 ถึง  

ผลการค้นหา

ลำดับ บริษัท ลักษณะสถานประกอบการ ตำแหน่ง วันที่ปรับปรุง อัตรา การจัดการ
1 บ.โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชน ซุปเปอร์ไวท์เซอร์ไลน์ผลิต 10 ส.ค. 2560 15:23:34 5 ดูรายละเอียด
2 บ.โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชน LAB /QC ไลน์ผลิต 10 ส.ค. 2560 15:23:34 5 ดูรายละเอียด
3 บ.โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชน ช่างประจำไลน์ผลิต 10 ส.ค. 2560 15:23:34 2 ดูรายละเอียด
4 บ.โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 10 ส.ค. 2560 15:23:34 1 ดูรายละเอียด
5 บ.โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชน หัวหน้าคลังสินค้า 10 ส.ค. 2560 15:23:34 1 ดูรายละเอียด
6 บ.โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชน ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) 10 ส.ค. 2560 15:23:34 1 ดูรายละเอียด
7 บ.โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอกชน คนพิการ 10 ส.ค. 2560 15:23:34 2 ดูรายละเอียด