มองหางาน ต้องการคน ตลาดงานกรมจัด หางาน สมัครงาน แรงงาน ตลาดงาน job
ค้นหางาน

เงื่อนไขในการค้นหางาน

 
 ถึง  

ผลการค้นหา

ลำดับ บริษัท ลักษณะสถานประกอบการ ตำแหน่ง วันที่ปรับปรุง อัตรา การจัดการ
1 บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด เอกชน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (Validation Officer) 17 ม.ค. 2561 15:28:46 2 ดูรายละเอียด
2 บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด เอกชน เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector) ** ผู้พิการ ** 17 ม.ค. 2561 15:28:46 10 ดูรายละเอียด
3 บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด เอกชน เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector) 17 ม.ค. 2561 15:28:46 10 ดูรายละเอียด
4 บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด เอกชน เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินนอกสถานที่ (Field Collector) ประจำสาขากรุงเทพ 17 ม.ค. 2561 15:28:46 2 ดูรายละเอียด
5 บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด เอกชน เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินนอกสถานที่ (Field Collector) ประจำสาขาชลบุรี 17 ม.ค. 2561 15:28:46 2 ดูรายละเอียด
6 บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด เอกชน เจ้าหน้าที่ให้บริการสินเชื่อ (Sales Officer) ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) 17 ม.ค. 2561 15:28:46 2 ดูรายละเอียด
7 บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด เอกชน เจ้าหน้าที่ให้บริการสินเชื่อ (Sales Officer) ประจำสาขาที่กรุงเทพ 17 ม.ค. 2561 15:28:46 5 ดูรายละเอียด
8 บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด เอกชน เจ้าหน้าที่ธุรการ / Call Center (ผู้พิการ) 17 ม.ค. 2561 15:28:46 5 ดูรายละเอียด
9 บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด เอกชน เจ้าหน้าที่ให้บริการสินเชื่อ (Sales Officer) ประจำสาขาชลบุรี 17 ม.ค. 2561 15:28:46 3 ดูรายละเอียด
10 บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด เอกชน Sales Officer (เจ้าหน้าที่ให้บริการสินเชื่อ) ประจำพื้นที่นนทบุรี 17 ม.ค. 2561 15:28:46 10 ดูรายละเอียด
11 บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด เอกชน Administrative Officer (เจ้าหน้าที่ธุรการ) ประจำสาขานนทบุรี 17 ม.ค. 2561 15:28:46 2 ดูรายละเอียด
12 บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด เอกชน เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ / Call Center / Customer Service 17 ม.ค. 2561 15:28:46 10 ดูรายละเอียด
13 บริษัท บัฟ(ประเทศไทย) จำกัด เอกชน Sales Officer (เจ้าหน้าที่ให้บริการสินเชื่อ) 17 ม.ค. 2561 15:28:46 10 ดูรายละเอียด