• ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการใช้งาน ท่านจะยังไม่เห็นข้อมูลที่ใช้ติดต่อนายจ้างและปุ่มสมัครงาน
ข้อมูลเบื่องต้น

ข้อมูลบริษัท

โรงเรียนดรุณรัตน์
3110101450757
เอกชน
การศึกษา
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลการติดต่อ

**********
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลอื่นๆ

ระหว่าง 10 – 49 คน

ข้อมูลงาน

ประกาศหางาน

ประจำ
ครูพี่เลี้ยง
อาชีพงานพื้นฐาน
สมุทรปราการ
9000
ต่ำกว่า 1 ปี
ดูแลนักเรีียนระดับปฐมวัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
รักเด็ก มีความกระตือรือร้น มีความอดทน    ถ้ามีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
4
คลิกเข้าสู่ระบบ หรือ คลิกสมัครสมาชิก