• ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการใช้งาน ท่านจะยังไม่เห็นข้อมูลที่ใช้ติดต่อนายจ้างและปุ่มสมัครงาน
ข้อมูลเบื่องต้น

ข้อมูลบริษัท


บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
0105544037123
เอกชน
การศึกษา
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลการติดต่อ

**********
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลอื่นๆ

ระหว่าง 300 – 499 คน
ผู้สนใจสมารถส่งประวัติพร้อมประสบการณืได้ที่E-mail:patthana.hr@hotmail.com
ข้อมูลงาน

ประกาศหางาน

ประจำ
ประสานงานนักวิชาการ (ฝ่ายขาย)
อาชีพงานพื้นฐาน
นครราชสีมา
15000
1 - 2 ปี
ติดต่อเสนอขายหนังสือให้กับโรงเรียนและหน่วยงานราชการ
ปริญญาตรี
มีประสบการณ์ในการขาย
มีรถยนต์ในการเดินทางติดต่อลูกค้า
มีมนุษย์สัมพันธ์ในการติดต่อสื่อสาร

5
คลิกเข้าสู่ระบบ หรือ คลิกสมัครสมาชิก