• ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการใช้งาน ท่านจะยังไม่เห็นข้อมูลที่ใช้ติดต่อนายจ้างและปุ่มสมัครงาน
ข้อมูลเบื่องต้น

ข้อมูลบริษัท

บริษัท จุงดิ๋งอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
0105548002502
เอกชน
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลการติดต่อ

**********
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลอื่นๆ

ระหว่าง 10 – 49 คน

ข้อมูลงาน

ประกาศหางาน

ประจำ
พนักงานออฟฟิต
เสมียน เจ้าหน้าที่
กรุงเทพมหานคร
1100
1 - 2 ปี
ธุรการคลังสินค้า สต๊อกของเข้า-ออก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เพศ หญิง
อายุ 20-30
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี ขยัน มีความรับผิดชอบ
2
คลิกเข้าสู่ระบบ หรือ คลิกสมัครสมาชิก