• ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการใช้งาน ท่านจะยังไม่เห็นข้อมูลที่ใช้ติดต่อนายจ้างและปุ่มสมัครงาน
ข้อมูลเบื่องต้น

ข้อมูลบริษัท

บับเบิ้ลแบร์เชียงใหม่
0505560001223
เอกชน
การศึกษา
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลการติดต่อ

**********
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลอื่นๆ

ระหว่าง 0 – 9 คน
ศูนย์พัฒนาสมองสองด้าน
วิทย์ คณิต ไทย อังกฤษ และศิลปะ
ข้อมูลงาน

ประกาศหางาน

ประจำ
ครูภาษาอังกฤษ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
เชียงใหม่
0
ไม่มีประสบการณ์
สอนภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1. จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ได้
3. มีวินัยในการทำงาน มีความรับผิดชอบ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
4. สามารถสอนเด็กเล็กๆ ถึง มัธยมปลายได้ และรักเด็ก
5. สามารถสอนวิชา ภาษาไทย, วิทย์ และ คณิตฯ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1
คลิกเข้าสู่ระบบ หรือ คลิกสมัครสมาชิก