• ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการใช้งาน ท่านจะยังไม่เห็นข้อมูลที่ใช้ติดต่อนายจ้างและปุ่มสมัครงาน
ข้อมูลเบื่องต้น

ข้อมูลบริษัท

บริษัทกลาสเทค(ประเทศไทย)จำกัด
0105552019449
เอกชน
กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลการติดต่อ

**********
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลอื่นๆ

ระหว่าง 10 – 49 คน

ข้อมูลงาน

ประกาศหางาน

part time
ธุรการ
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
กรุงเทพมหานคร
12000
ต่ำกว่า 1 ปี
ประสานระหว่างลูกค้า และนำเสนอสินค้าของบริษัทให้ลูกค้าได้
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เพศ หญิง

รักงานบริการ

บุคลิกภาพดี

ใช้งานสื่อออนไลน์ต่างๆเป็นอย่างดี

3
คลิกเข้าสู่ระบบ หรือ คลิกสมัครสมาชิก