• ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการใช้งาน ท่านจะยังไม่เห็นข้อมูลที่ใช้ติดต่อนายจ้างและปุ่มสมัครงาน
ข้อมูลเบื่องต้น

ข้อมูลบริษัท

นวดแผนโบราณ ฟินิกซ์
3102000042051
อื่นๆ
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลการติดต่อ

**********
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลอื่นๆ

ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความพร้อม และตั้งใจทำงานจริง
ข้อมูลงาน

ประกาศหางาน

ประจำ
หมอนวดแผนโบราณ
อาชีพงานพื้นฐาน
กรุงเทพมหานคร
15000
ไม่มีประสบการณ์
นวดแผนโบราณประจำร้าน(ฟินิกซ์)
ไม่ระบุ

ผ่านการฝึกอบรมการนวดแผนโบราณ จากกรมพัฒนาฝึมือแรงงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-อายุ ระหว่าง 18-45 ปี

-เพศหญิง

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

-มีเอกสารรับรองการนวด

5
คลิกเข้าสู่ระบบ หรือ คลิกสมัครสมาชิก