• ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการใช้งาน ท่านจะยังไม่เห็นข้อมูลที่ใช้ติดต่อนายจ้างและปุ่มสมัครงาน
ข้อมูลเบื่องต้น

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทย เซโฟลูชั่น จำกัด
0115555010477
เอกชน
กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลการติดต่อ

**********
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลอื่นๆ

ระหว่าง 10 – 49 คน
บริษัท ไทย เซโฟลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจ ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบบริหารจัดการที่จอดรถ ระบบตรวจสอบ การผ่านเข้าออกรถยนต์ โดยการผสมผสานนวัตกรรม RFID และโปรแกรมบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานวิศวกรของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อผู้ใช้งาน พร้อมทั้งให้บริการงานติดตั้งและดูแลบำรุงรักษาระบบในเชิงป้องกันเพื่อการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น
การวางระบบบริหารจัดการที่จอดรถ การตรวจสอบรถเข้าออก ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น เราคำนึงถึงประโยชน์การใช้งานของลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัท ไทย เซโฟลูชั่น จำกัด จึงมีผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่หลากหลายพร้อมทีมสนับสนุนบริการหลังการขาย ทำให้เราได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากทางลูกค้าในการบริหารจัดการที่จอดรถครบวงจร
ข้อมูลงาน

ประกาศหางาน

ประจำ
Telesale/Sale Support
เสมียน เจ้าหน้าที่
กรุงเทพมหานคร
0
ติดต่อและนำเสนอสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า
ไม่ระบุ
1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีบุคลิกดี มีความกระตือรือร้น มีความอดทน
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
6.มีทักษะด้านเจรจาต่อรอง รักการให้บริการ
1
คลิกเข้าสู่ระบบ หรือ คลิกสมัครสมาชิก