• ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการใช้งาน ท่านจะยังไม่เห็นข้อมูลที่ใช้ติดต่อนายจ้างและปุ่มสมัครงาน
ข้อมูลเบื่องต้น

ข้อมูลบริษัท

บจก.บิซิเนส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
0105544115639
เอกชน
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่น ๆ
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลการติดต่อ

**********
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลอื่นๆ

ระหว่าง 50 – 99 คน

ข้อมูลงาน

ประกาศหางาน

ประจำ
ธุรการ
เสมียน เจ้าหน้าที่
กรุงเทพมหานคร
15000
1 - 2 ปี
ออกใบแจ้งหนี้ รับเงิน ออกใบเสร็จ ค่าส่วนกลาง ดูแลงานด้านเอกสารของนิติบุคคลอาคารชุด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อายุ 25-40 ปี
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2
คลิกเข้าสู่ระบบ หรือ คลิกสมัครสมาชิก