• ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการใช้งาน ท่านจะยังไม่เห็นข้อมูลที่ใช้ติดต่อนายจ้างและปุ่มสมัครงาน
ข้อมูลเบื่องต้น

ข้อมูลบริษัท


บ.โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
0745552000033
เอกชน
การผลิต
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลการติดต่อ

**********
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลอื่นๆ

ระหว่าง 500 – 999 คน
ผู้ผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งส่งออก ผลิตภัณฑ์หลักสำคัญ คือ กุ้ง หมึก และอาหารทะเลอื่นๆ
ข้อมูลงาน

ประกาศหางาน

ประจำ
ซุปเปอร์ไวท์เซอร์ไลน์ผลิต
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
ระนอง
15000
1 - 2 ปี
1.รับผิดชอบการบริหารจัดการระบบการควบคุมกระบวนการผลิต 2.ติดตามกระบวนการผลิตทั้งหมด 3.ปฎิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระบบ GMP / IFS / BRC / HACCP 4.ปฏิบัติตามงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ปริญญาตรี
1.เพศ ช/ญ
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและ สาขาอื่นๆ
3.สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานได้ดี มีภาวะผู้นำ
2
คลิกเข้าสู่ระบบ หรือ คลิกสมัครสมาชิก