• ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการใช้งาน ท่านจะยังไม่เห็นข้อมูลที่ใช้ติดต่อนายจ้างและปุ่มสมัครงาน
ข้อมูลเบื่องต้น

ข้อมูลบริษัท


บ.โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
0745552000033
เอกชน
การผลิต
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลการติดต่อ

**********
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลอื่นๆ

ระหว่าง 500 – 999 คน
ผู้ผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งส่งออก ผลิตภัณฑ์หลักสำคัญ คือ กุ้ง หมึก และอาหารทะเลอื่นๆ
ข้อมูลงาน

ประกาศหางาน

ประจำ
หัวหน้าคลังสินค้า
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
ระนอง
15000
1 - 2 ปี
1.ควบคุม ดูแล การจัดการระบบการจัดเก็บ คลังสินค้า 2.ควบคุมการเบิกจ่ายของแผนกคลังสินค้า 3.ควบคุม เคลื่อนย้ายสินค้า และการบ่งชี้
ปริญญาตรี
1.เพศ ชาย
2.มีประสบการณ์ด้านการจัดการระบบจัดเก็บคลังสินค้า(ห้องเย็น) อย่างน้อย 2 ปี
1
คลิกเข้าสู่ระบบ หรือ คลิกสมัครสมาชิก