• ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการใช้งาน ท่านจะยังไม่เห็นข้อมูลที่ใช้ติดต่อนายจ้างและปุ่มสมัครงาน
ข้อมูลเบื่องต้น

ข้อมูลบริษัท


บ.โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
0745552000033
เอกชน
การผลิต
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลการติดต่อ

**********
**********
**********
**********
**********
**********

ข้อมูลอื่นๆ

ระหว่าง 500 – 999 คน
ผู้ผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งส่งออก ผลิตภัณฑ์หลักสำคัญ คือ กุ้ง หมึก และอาหารทะเลอื่นๆ
ข้อมูลงาน

ประกาศหางาน

ประจำ
ช่างประจำไลน์ผลิต
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
ระนอง
9000
1 - 2 ปี
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิตตามใบแจ้งซ่อม ดูแลระบบน้ำใช้ในไลน์ผลิต ทำPM เครื่องจักรต่างๆ ดูแลเครื่องจักรในไลน์ผลิต เข้าใจด้านเอกสารฝ่ายวิศวกรรม ใช้คอมพิวเตอร์ได้
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.เพศชาย
2.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
3.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.สามารถใช้ Microsoft Office ได้
2
คลิกเข้าสู่ระบบ หรือ คลิกสมัครสมาชิก