• ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการใช้งาน ท่านจะยังไม่เห็นข้อมูลที่ใช้ติดต่อผู้สมัครงานและปุ่มเลือกผู้สมัครงาน
ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลผู้สมัครงาน


นางสาวณัฐนิชา เมืองวงษ์
หญิง
24 ธ.ค. 3081
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2.12
ต่ำกว่า 1 ปี
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
ข้อมูลการสมัครงาน

งานที่สนใจ

ทั่วไป
อาชีพงานพื้นฐาน
กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ
ลำปาง
15000

ประวัติการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
2.12
คลิกเข้าสู่ระบบ หรือ คลิกสมัครสมาชิก