มองหางาน ต้องการคน ตลาดงานกรมจัด หางาน สมัครงาน แรงงาน ตลาดงาน job

คำถามที่ถามบ่อย

คำถามที่ถูกถามเข้ามาบ่อย เพื่อสะดวกในการค้นหา

คำถาม : ถ้ามีการหลอกลวงคนหางานในเวบนี้ จะทำอย่างไร?
คำตอบ : ให้แจ้งโทรศัพท์มาที่เบอร์ 02 245 0960, 02 246 7870 เพื่อที่จะได้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำการหลอกลวงคนหางานตามกฎหมาย พ.ร.บ.จัดหางานและค้มครองคนหางาน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และให้ capture หน้าจอข้อมูลผู้กระทำผิดมาด้วย เพื่อให้มีหลักฐานที่แน่นหนาสำหรับดำเนินคดีต่อไป
คำถาม : ถ้าสมัครสมาชิกแล้ว Log in ไม่ได้ เป็นเพราะอะไรและควรทำอย่างไร
คำตอบ : จากประสบการณ์พบว่ามีปัญหาจากระบบ Internet ไม่เสถียร คือสัญญาณขาด ในบางครั้ง กรณีนี้ควรพยายาม Log in เมื่อระบบ Internet มีสัญญาณมั่นคงดี
คำถาม : ถ้าไม่มีงานที่ถูกใจ ควรทำอย่างไร
คำตอบ : ควรระบุตำแหน่งงานที่ต้องการไว้ให้ชัดเจน เมื่อมีนายจ้างเข้ามารับสมัครงานภายหลัง จะได้มีข้อมูลของท่านให้นายจ้างพิจารณา
คำถาม : ถ้านายจ้างรับสมัครงานแล้วไม่ได้คนที่ต้องการควรทำอย่างไร
คำตอบ : รอพิจารณาผู้สมัครรายต่อๆ ไป ที่จะเข้ามาใหม่
คำถาม : ทำไมข้อมูลผู้สมัครงานไม่ Update คือบางคนมีงานทำแล้ว
คำตอบ : เพราะผู้สมัครงานส่วนใหญ่สมัครงานหลายทาง เช่นเดียวกับนายจ้างที่ประกาศรับสมัครงานหลายทาง ฉะนั้นจึงมีกรณีที่ผู้สมัครบางคนมีงานทำแล้ว และตำแหน่งงานบางตำแหน่งถูกบรรจุไปแล้ว
คำถาม : ถ้าพบว่ามีการรับสมัครงานในลักษณะที่น่าจะเป็นการหลอกลวงคนหางาน ควรทำอย่างไร
คำตอบ : ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บทราบทันที เพื่อทำการตรวจสอบ หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะจัดการตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องโดยเฉียบขาด
คำถาม : เว็บ " ตลาดงานกรมจัด "แตกต่างจาก เว็บของเอกชนอย่างไร
คำตอบ : เว็บ "ตลาดงานกรมจัด" มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อเป็นจุดนัดพบระหว่างผู้สมัครงานกับนายจ้าง เป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่แสวงหาผลกำไรจากผู้ใช้บริการ
คำถาม : นักเรียน นักศึกษาจบใหม่ไม่มี e-mail และ เบอร์โทรศัพท์ จะติดต่อได้อย่างไร
คำตอบ : ติดต่อทางจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรแจ้งให้โทรกลับ ประหยัดและสะดวกที่สุด